niedziela, 4 listopada 2018

JAPONIA 31 - Tokio - Akihabara 2/2 - maid cafes, sex shopy, jedzeniowo i "Stein;s Gate" & "Akiba's Trip" pilgrimage